„Ogród piękna, dobra i radości” – na Wasze prace czekamy do 12 kwietnia

Przypominamy, że termin składania prac mija 12 kwietnia br.
Kto jeszcze nie zdążył, a chciałby wziąć udział w naszym wiosennym przeglądzie ma jeszcze tydzień czasu na „wyczarowanie” swojego ogrodu pełnego kwiatów.
Wyniki przeglądu dostępne będą na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Szczegóły dostępne są pod linkiem: XI Wojewódzki Przegląd Plastyczny

ZAPRASZAMY