Zagraniczna wizyta w Pałacu Młodzieży

We wtorek 25 września br. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu odwiedziła delegacja młodzieży z Niemiec. Młodzi ludzie przyjechali z wizytą do I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu w ramach polsko-niemieckiej wymiany szkolnej organizowanej przez Fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (niem. Deutsch-Polnische Jugendwerk). Celem PNWM jest „poprawa wzajemnego poznania i zrozumienia (…) dla nadania trwałego charakteru porozumieniu i pojednaniu Narodów Polskiego i Niemieckiego”.

W naszej placówce około trzydziestoosobowa grupa młodzieży polsko-niemieckiej  wzięła  udział w lekcji regionalnej zorganizowanej przez Barbarę Sławecką, Dorotę Gwiżdż i Joannę Bodziony oraz w warsztatach plastycznych, które poprowadziły Agata Rolka i Anna Skierska. Nasi gości obejrzeli krótki pokaz tańców regionalnych w wykonaniu tancerzy z Zespołu Regionalnego „Sądeczoki”, zapoznali się z charakterystycznymi strojami Lachów sądeckich. Uczyli się również tańca z naszego regionu – ciętej polki, co tak przypadło im do gustu, że na koniec całego spotkania zatańczyli raz jeszcze. Natomiast na zajęciach plastycznych poznali zdobniczą technikę decupage’u i własnoręcznie ozdobili drewniane przedmioty, które mogli zabrać ze sobą.

Całe spotkanie odbyło się w ramach współpracy jaką Pałac Młodzieży prowadzi z innymi placówkami szkolno-wychowawczymi w Nowym Sączu.