Finał konkursu „Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni” w Pałacu Młodzieży

Wyremontowana niedawno Galeria Pałacu Młodzieży gościła w piątek 27 października ponad 70 miłośników kwiatów i zieleni z terenu Nowego Sącza. Po prostu Sądeczan, którzy na łonie przyrody czują się najlepiej i dbają o nią w swoim najbliższym otoczeniu.

Okazją do podejmowania gości było rozstrzygnięcie konkursu „Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni”, który odbywa się nieprzerwanie od 21 lat. Nagrody i wyróżnienia wręczył laureatom zastępca prezydenta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż. Konkurs, nad którym honorowy patronat objął Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, zgromadził rekordową liczbę zgłoszeń. Jury zgodnie orzekło, iż najładniejszy ogród należy do Joanny i Leszka Cempów z osiedla Piątkowa. Oazy zieleni należące do innych właścicieli także znalazły uznanie w oczach komisji oceniającej. Świadczy o tym liczba 33 nagród i wyróżnień.Miłośników przyrody śpiewem i tańcem powitały najmłodsze „Sądeczoki” pod czujnym okiem Małgorzaty Grodzkiej-Kądziołki. Przygrywała im najmłodsza wiekiem kapela wspomagana przez nauczycieli gry na klarnecie i trąbce, Krzysztofa Repetowskiego i Andrzeja Filasa. Kulminacyjnym punktem programu artystycznego była piosnka „Piękna jest sądecka ziemia”, która doskonale pasowała do tematyki konkursu.

Scenografię przygotowały nauczycielki plastyki: Renata Kubiesza, Wioleta Michałowska i Anna Rejowska-Gumulak. Za nagłośnienie odpowiadał Paweł Nieć i Paweł Gutowski.