Zespół „Cantabile” doceniony na festiwalu w Trzebini

W środę 22 listopada br. w Trzebińskim Centrum Kultury „Sokół” w Trzebini już po raz siódmy odbył się Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, w którym prezentowała się młodzież z całej Małopolski.

Organizatorami wydarzenia są Liceum Ogólnokształcące w Trzebini, Trzebińskie Centrum Kultury, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu oraz Stowarzyszenie proobronno–oświatowe „KADET”, a honorowy patronat nad nim sprawował Małopolski Kurator Oświaty.

Festiwal ma na celu m. in. integrację młodzieży utalentowanej muzycznie, zdobywanie doświadczeń estradowych przez młodych artystów i wyłonienie wśród nich talentów wokalnych, prezentacja i popularyzacja piosenki żołnierskiej i patriotycznej, a przez to popularyzacja dziedzictwa Wojska Polskiego.

Występy artystyczne młodzieży oceniało niezależne jury w składzie: Ireneusz Stańczak – przewodniczący, Mirosław Witoń, Marlena Zając oraz sierżant Robert Kwiecień, które postanowiło przyznać nagrodę i wyróżnić wokalistów Studia Piosenki PM prowadzonego przez Dorotę Szymbarę oraz Leszka Zygmunta.

Zespół „CANTABILE” w składzie: Edyta Dobroszek, Wioletta Smajdor, Mateusz Zwolenik zdobył II miejsce , a wyróżnienie w kategorii klas gimnazjalnych otrzymała Łucja Jasiurkowska.

Gratulujemy!

 

 

fot. www.pslo.com.pl