VI Nowosądecki Pokłon Trzech Króli

W Święto Objawienia Pańskiego (6 stycznia 2018) Sądeczanie wraz z trzema Mędrcami, podążając za gwiazdą, z kolędą na ustach wyruszą do Betlejem. Orszak królewski tradycyjnie uformuje się przy ulicy Gwardyjskiej i  o godz. 10:30 wyruszy w stronę Rynku.

Święto Trzech Króli, które nazywane jest Objawieniem Pańskim, to jedno z najstarszych świąt w kościele. Ten orszak jest manifestacją naszej wiary. Myślę, że jest to też manifestacja naszej radości, która płynie ze świąt Bożego Narodzenia. To dobra okazja, by razem, wspólnie z rodzinami przyjść i pokłonić się symbolicznie nowo narodzonemu Chrystusowi, a przy tym wspólnie śpiewać, wspólnie się także pobożnie pobawić – mówi ksiądz dr Jerzy Jurkiewicz, prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

Przybądź i Ty wraz z całą Rodziną, aby oddać pokłon małemu Jezusowi.