Konkurs Kaligraficzny „Bakałarz” 2018

„Bakałarz” to konkurs kaligraficzny skierowany do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci sztuki pięknego pisania – kaligrafii.

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do czytelników miesięcznika „Promyczek Dobra” wydawanego przez wydawnictwo „Promyczek”. Uczestnicy w 5-ciu kolejnych numerach miesięcznika (październik – luty) otrzymują zadania konkursowe, które po wykonaniu przesyłają na adres Wydawnictwa do końca lutego danego roku. Komisja kwalifikacyjna wybiera najstaranniejsze prace uczestników, którzy tym samym zostają zaproszeni do udziału w finale.

Organizatorami Konkursu Kaligraficznego „Bakałarz” są Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek”
z Nowego Sącza oraz Pałac Młodzieży w Nowym Sączu.

Tegoroczny finał  odbędzie się 19 kwiecień 2018 roku (czwartek) o godz. 11:00
w Opactwie OO. Benedyktynów w Tyńcu (Kraków).

Termin nadsyłania prac na adres: Wydawnictwo Promyczek, Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz
upływa z dniem 12 marca 2018 roku.

Szczegóły na: www.promyczek.pl/konkursy/bakalarz-kaligraficzny

ZAPRASZAMY