XII Międzynarodowy Przegląd Plastyczny „Ogród piękna, dobra i radości – Mieszkańcy ogrodów”. XII International Art Competition „The Inhabitants of Gardens”

Zapraszamy wszystkich młodych artystów: uczniów szkół podstawowych,  klas gimnazjalnych, szkół średnich, a także wychowanków przedszkoli, domów kultury, świetlic oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Na prace czekamy do 20 kwietnia 2018 r.
Wyniki przeglądu dostępne będą na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w dniu 7 maja 2018 r.

Na wernisaż wystawy połączony z wręczeniem dyplomów laureatom XII Międzynarodowego Przeglądu Plastycznego „Ogród piękna, dobra i radości” zapraszamy do Galerii Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu dnia
14 maja br. o godz. 15:00Szczegóły w regulaminie.

ZAPRASZAMY

[REGULAMIN]
[KARTA ZGŁOSZENIA]

[RULES]
[ENTRY FORM – ART]