Wydarzenia kulturalno-sportowe z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza i podległe mu placówki oświatowe organizują wydarzenia kulturalno-sportowe związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Począwszy od kwietnia zaplanowano blisko 20 wydarzeń w mieście. Do ich organizacji włączyły się szkoły podstawowe i ponadpodstawowe działające w Nowym Sączu oraz nowosądecki Pałac Młodzieży. Inicjatywę podjęły również: Hufiec ZHP Nowy Sącz im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Związek Strzelecki „Strzelec” O.S.W. Jednostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz.
 

W planie są konkursy literacko-plastyczne, historyczne, muzyczne, filmowe, fotograficzne, oraz znajomości Konstytucji RP. Poza tym młodzi mieszkańcy miasta i ich rodzice mogą liczyć na szereg imprez sportowych, takich jak zawody piłkarskie i biegowe oraz turniej dotyczący obronności i bezpieczeństwa. Chętni będą mogli także sprawdzić się w terenowej grze miejskiej. W ramach organizowanych wydarzeń mieszkańcy Nowego Sącza obejrzą kilka wystaw, a na nich pochodzące z konkursów prace plastyczne i fotograficzne. Niektóre placówki biorące udział w wydarzeniach wydadzą publikacje pokonkursowe pokazujące najładniejsze dzieła wykonane przez uczestników.

Tuż przed setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości ulicami Nowego Sącza przejdzie Marsz Niepodległościowy.

Honorowy patronat nad wydarzeniami objął Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak.

Konkursy na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIA NIEPODLEGŁOŚCI