„Pałacowe” zajęcia w Szkole Podstawowej nr 21

W poniedziałek (10 września) w Szkole Podstawowej nr 21 w godzinach 16:00-19:00 odbędzie się rekrutacja uzupełniająca na te zajęcia, które w roku szkolnym 2018/2019 będą prowadzone w tej właśnie placówce.

Poniżej lista zajęć, odbywających się w Szkole Podstawowej nr 21 (Rokitniańczyków 26), objętych rekrutacją uzupełniającą:
• specjalistyczne pracownie plastyczne,
• modelarstwo kartonowe,
• grupa tańców różnych narodów „Poleczka”,
• informatyka,
• koło turystyki rowerowej,
• dziennikarstwo prasowe i internetowe,
• Koło Miłośników Języka Angielskiego,
• Koło Miłośników Języka Niemieckiego,
• grupa cheerleaders „Pomponiki”,
• grupa teatralna „Pegaz”,
• „Kreatywna ortografia”,

Przypominamy, że w obecnym roku szkolnym główna siedziba Pałacu Młodzieży przy Rynek 14 będzie przechodziła remont generalny. W tym czasie będziemy korzystać z gościnności innych placówek edukacyjnych z terenu miasta, w tym m.in.: Szkoły Podstawowej nr 21, Szkoły Podstawowej nr 18 oraz Katolickiego Liceum Plastycznego.