Warsztaty decoupage dla uczniów z Niemiec

Uczniowie Gimnazjum Otfried von Weißenburg w Dahn odwiedzili Dziecięcą Galerię im. Stanisława Szafrana w Pałacu Młodzieży. Wszystko w ramach organizowanej przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu międzynarodowej wymiany uczniów. Podczas spotkania polska i niemiecka młodzież wzięła udział w warsztatach plastycznych decoupage, prowadzonych przez Agatę Rolkę i Elżbietę Barciszewską-Kozioł.

– Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania naszych gości z motywami folklorystycznymi, wykorzystywanymi podczas pracy w technice decoupage. Wspólnie wykonane prace będą też piękną pamiątką z wizyty w Nowym Sączu – podkreśla Elżbieta Barciszewska-Kozioł z Pałacu Młodzieży.

Warsztaty decooupage to jedno z dwóch artystycznych spotkań w ramach wymiany. Dwa dni wcześniej nauczyciele z Pałacu Młodzieży zorganizowali zajęcia plastyczne, których celem była integracja i lepsze poznanie się uczniów z zaprzyjaźnionych szkół. Młodzieży towarzyszyli również pedagodzy z sądeckiego „Ekonoma”: nauczyciel języka niemieckiego Katarzyna Dominik oraz nauczyciel języka angielskiego Jacek Maciaś.

Międzynarodowa wymiana Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu z Gimnazjum Otfried von Weissenburg w Dahn jest prowadzona regularnie od 1989 roku. Jej główne cele to przełamanie barier, promocja języków obcych, a także prezentacja regionów Sądecczyzny i Nadrenii-Palatynatu.

Materiał przygotowany przez podopiecznych Grupy Dziennikarstwa Prasowego Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.
 Autorzy: Kamila Gurgul, Mateusz Potoniec
Fot: Krzysztof Witowski