Znamy laureatów Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Patriotycznej

W nowosądeckim ratuszu odbyła się XXII edycja Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Patriotycznej, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu. Celem wpisującego się w obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości wydarzenia jest między innymi pogłębianie patriotycznych postaw uczniów, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, a także wspieranie dzieci i młodzieży wokalnie uzdolnionej. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak.

Bardzo się cieszę, że spotykamy się w tej pięknej ratuszowej sali i to z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. To jest bardzo ważne wydarzenie w naszej historii, a mówię o 1918 roku, kiedy Polska powróciła na mapę Europy i świata. Wszystko dzięki tym, którzy o nią walczyli, dzięki tym, którzy pamiętali o tym, że są Polakami – mówił zastępca prezydenta Jerzy Gwiżdż. – Bardzo dziękuję za to, że dyrekcje szkół, nauczyciele i rodzice troszczą się o to, aby nasze dzieci były wychowywane w duchu polskości i polskiej Niepodległości, którą zawdzięczamy nam Polakom – dodał Jerzy Gwiżdż.

O tym dlaczego tegoroczna edycja Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Patriotycznej jest tak wyjątkowa, mówiła również Julita Szofer-Florek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9:

Przesłuchania konkursowe odbywały się w kategorii szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz szkół średnich (w tym klas III gimnazjów). Prezentacje wokalne uczniów z 21 placówek oświatowych z terenu miasta oceniało jury w składzie: Halina Wiśniowska, główny specjalista Wydziału Edukacji UM (przewodnicząca jury), Urszula Baziak, kierownik Działu Muzyki i Tańca Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, Halina Śliżewska-Ściórka, zastępca komendanta ZHP Nowy Sącz i Katarzyna Citak, nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej nr 3.

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Patriotycznej

Kategoria szkół podstawowych:
• I miejsce – Julia Kamińska (Szkoła Podstawowa nr 15)
• II miejsce – Krystian Gizicki (Szkoła Podstawowa nr 18)
• III miejsce – Zespół „Ósemka” (Szkoła Podstawowa nr 8) oraz Zespół Wokalny „Szesnastka” (Szkoła Podstawowa nr 16)

Kategoria szkół średnich:
• I miejsce – Zespół wokalno-instrumentalny II Liceum Ogólnokształcącego
• II miejsce – Zespół wokalny „KLINGA” (Zespół Szkół nr 1)

Nagrodę Grand Prix za najwyższy poziom wykonania w swoich kategoriach zdobyły: Szkoła Podstawowa nr 15 oraz II Liceum Ogólnokształcące.

W wydarzeniu uczestniczyli: radna miejska Bożena Jawor, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Józef Klimek, dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu Milenia Małecka-Rogal, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 Danuta Sowa-Chochorowska, a także wieloletnia dyrektor placówki Zofia Basiaga.

[pobierz zdjęcia]

Artykuł przygotowany przez podopiecznych grup dziennikarskich Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.
Tekst: Hubert Jurowicz, Oscar Koszyk
Materiał dźwiękowy: Katarzyna Zapiór
Fot.: Krzysztof Witowski