Dzień Zmarłych nakłania do refleksji i  do zadumy, do wspominania bliskich, ukochanych i znajomych, których już nie ma w naszym gronie. Na ich odejście nie byliśmy przygotowani, bo też i na śmierć i związane z nią emocje targające tymi, którzy pozostali, nie można się  przygotować.

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.
                                                                                             ks. Jan Twardowski

Nie odkładajmy zatem spotkań i rozmów. Nie szczędźmy sobie ciepłych słów i czułości. Nie brońmy się przed przytuleniem, uściskiem dłoni, uśmiechem.  Nie skrywajmy  tęsknoty ani troski. Postarajmy się korzystać z każdej okazji aby jak najlepiej przeżyć dany nam czas – tu i teraz.
Przywołujemy we wspomnieniach nasze koleżanki i kolegów z pracy, naszych uczniów, którzy odeszli:

Bartuś Plata – uczestnik koła informatycznego, żył 9 lat

Zygmunt Wieczorek – instruktor kół szachowych

Lidia Michalik – choreograf

Maria Pacholarz – dyrektor MDK

Zdzisław Porębski – nauczyciel muzyki, kierownik kapeli „Sądeczoki”

Kazimiera Gutowska – bibliotekarka

Stanisława Matusik – bibliotekarka,  dyrektor MDK

Magdalena Sus – bibliotekarka

Jerzy Dudryk – akompaniator

Zofia Żytkowicz – nauczycielka rytmiki

Franciszek Wolak – zajęcia sportowe

Maria Kosiaty – nauczycielka Esperanto

Teresa Lis – woźna

Maria Podobińska – szatniarka

Jerzy Prusak – kierowca

Jerzy Konstanty – palacz centralnego ogrzewania

Tadeusz Oleś – konserwator

Eleonora Stanek – szatniarka

Bernadetta Węgrzynek – sprzątaczka