Wojewódzki Przegląd Działań Artystycznych „W leśnej krainie”

Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych artystów do wzięcia udziału w kolejnej edycji naszego przeglądu. Tradycyjnie obejmuje on konkurs plastyczny oraz konkurs interpretacji teatralnej utworu.

  • Termin nadsyłania prac plastycznych mija 10 kwietnia 2019 r. (środa).
  • Karty zgłoszenia do konkursu interpretacji teatralnej prosimy nadsyłać  do 12 kwietnia br. (piątek)na adres:

a.lukasik@palacmlodziezy.pl 
lub
Filia PM
ul. Jagiellońska 21
poniedziałek –  piątek, w godz. 15:00 – 17:00

  • Przesłuchania konkursowe rozpoczną się o godzinie 9:30 w czwartek 25.04.2019 r. w sali reprezentacyjnej nowosądeckiego ratusza.

Finał Wojewódzkiego Przeglądu Działań Artystycznych
”W leśnej krainie”
odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00
w sali reprezentacyjnej nowosądeckiego ratusza

 

[REGULAMIN]
[KARTA ZGŁOSZENIA]

[ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

ZAPRASZAMY