XVI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek”

Trwa przyjmowanie zgłoszeń uczestników do kolejnej XVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek”. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka oraz Prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla.

 Festiwal skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat, a uczestnicy będą prezentować swoje wokalne umiejętności w kategorii solistów oraz – co jest nowością od tego roku – w kategorii zespołów wokalnych (2-5 osób). Każdy solista lub zespół wraz ze zgłoszeniem musi przygotować dwie piosenki: pierwsza o tematyce dowolnej, dostosowanej do charakterem do wieku wykonawcy, a druga piosenka z repertuaru zespołu „Promyczki Dobra” – w tym przypadku lista dostępnych utworów jest dostępna na stronie internetowej www.promyczek.pl/skowroneczek/. Wśród utworów o tematyce dowolnej, mile widziane będą premierowe wykonania, autorskie kompozycje oraz piosenki o treści religijnej.

Jury dokona następnie kwalifikacji uczestników na podstawie dwóch nagrań – utworu z repertuaru obowiązkowego i utworu dowolnego – zarejestrowanych wyłącznie na płycie CD przesyłanej na adres:

Wydawnictwo „Promyczek”
Plac Kolegiacki 4,
33-300 Nowy Sącz

 lub w pliku mp3 przesłanym na adres mailowy: skowroneczek@promyczek.pl.

Nagrania należy nadsyłać do 31 maja 2019 roku, dołączając tekst piosenki wraz z podanym nazwiskiem autora muzyki i tekstu. Podczas zgłoszenia należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.promyczek.pl/skowroneczek/ lub przesłać informacje podając następujące dane:

  • soliści – imię i nazwisko uczestnika Festiwalu, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail, data urodzenia, adres szkoły lub instytucji przygotowującej wykonawcę, a także imię i nazwisko opiekuna przygotowującego solistę do Festiwalu;
  • zespoły – nazwa zespołu, miejscowość, telefon kontaktowy, e-mail, ilość uczestników (do 5 osób), adres szkoły lub instytucji zgłaszającej zespół, a także imię i nazwisko opiekuna.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami regulaminu XVI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek”.

[Regulamin festiwalu]

Dla uczestników z terenu miasta Nowego Sącza w dniu 11 czerwca 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu (w godz. 10:00-14:00) odbędą się sądeckie eliminacje do XVI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek”. Dowiedz się więcej. Sądeckie eliminacje do festiwalu „Skowroneczek”

Szczegółowych informacji na temat Festiwalu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00, udzielają również:

  • dyrektor artystyczny Festiwalu Milenia Małecka-Rogal (dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu) – 603-503-069,
  • Anna Łukasik (Pałac Młodzieży w Nowym Sączu) – 502-218-884,
  • Piotr Olesiak (Wydawnictwo „Promyczek”) – 605-060-388 lub 18 443-44-00, w sprawach technicznych,
  • Bogumiła Chmielowska (Wydawnictwo „Promyczek”) – 530-791-329, sekretariat@promyczek.pl, w sprawie potwierdzenia noclegów oraz udziału w warsztatach „Skowroneczek 2019”.

Oficjalny adres mailowy Festiwalu: skowroneczek@promyczek.pl (m.in. przesyłanie zgłoszeń, nagrań i podkładów).