Opracowali fragment szlaku turystycznego na ulicy Wałowej i wygrali czek na 5000 zł!

To dla nas bardzo duży sukces, tym bardziej, że o wygraną walczyło wiele zespołów z całej Polski, a 14 z nich znalazło się w finale. Cieszymy się i gratulujemy podopiecznym pani Anny Rejowskiej-Gumulak, pod której kierunkiem powstała nagrodzona praca – tak o zwycięstwie Pałacu Młodzieży w Konkursie Kształtowania Przestrzeni „Mapa Wrażeń” mówiła dyrektor Milenia Małecka-Rogal. Organizatorem konkursu jest Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, a finał odbył się 8 czerwca w Warszawie.

W skład zwycięskiej drużyny z Pałacu Młodzieży weszli: Monika Brzukała, Jan Prusak, Dacjana Ameti, Dominika Zaczyk, Katarzyna Grzegorczyk i Kamila Kuziel oraz opiekun grupy Anna Rejowska-Gumulak. To oni zdobyli prestiżowe pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł.   

– Nagrodzona plansza przedstawiała mapy fragmentu ulicy Wałowej w Nowym Sączu, a sam projekt odwoływał się do indywidualnych odczuć młodzieży względem tej konkretnej ulicy. Podczas pleneru fotograficznego i przeprowadzonej potem dyskusji, uczniowie odkryli potencjał tego miejsca, nazwali wszystkie jego wady i zalety, zapisali również swoje spostrzeżenia i oczekiwania – podkreśla opiekun zwycięskiej grupy Anna Rejowska-Gumulak z Pałacu Młodzieży.

– Następnym etapem było przełożenie tych odczuć na dwie mapy, przedstawiające stan obecny i stan po zmianach. Jednocześnie przy pomocy kolorowych kropek uczniowie oznaczyli swoje odczucia według tabeli emocji Plutchnika. Temat wymagał nie tylko plastycznego podejścia, ale także przygotowania psychologicznego, architektonicznego i urbanistycznego. W przypadku tych dwóch ostatnich zagadnień wręcz nieoceniona była pomoc, wsparcie i spostrzeżenia pan Joanny Paradowskiej-Prusak zainicjowała udział w konkursie, a potem wspierała grupę na każdym etapie jego realizacji – dodaje Anna Rejowska-Gumulak, która dziękując organizatorom za gościnę i możliwość zwiedzenia Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, już teraz zapowiada udział w kolejnej edycji inicjatywy.

 

W uzasadnieniu organizatorów do przyznanej nagrody czytamy między innymi:

„Praca w 100% odpowiada na problemowe zagadnienie konkursowe. W przemyślany sposób przeprowadzona została analiza stanu istniejącego, czytelnie przedstawiona w formie graficznej. Celnie zauważono, że jedno miejsce może budzić wiele nawet skrajnych emocji. Zauważono również, że poprawa przestrzeni nie może odbyć się kosztem jakiejś grupy użytkowników (np. dojeżdżających samochodami). Ponadto uczestnik konkursu zaproponował kierunek zmian, które pozwoliłyby zminimalizować negatywne skojarzenia w danym wnętrzu urbanistycznym (np. usunięcie parkingów z głównego szlaku i zlokalizowanie go na zapleczu).Praca bardzo estetyczna, czytelna, wyróżniająca się na tle pozostałych. Z jednej strony skromna w formie, ale przez to skupiająca się na kluczowym zagadnieniu”.

Celem organizowanego przez Izbę Architektów Rzeczpospolitej Polskiej konkursu jest zwrócenie uwagi na nasze najbliższe otoczenie, na jego znaczenie i emocjonalny odbiór, a także uświadomienie jak duży wpływ mamy na to, co dzieje się wokół nas. Patronat nad wydarzeniem objęły następujące instytucje: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowe Centrum Kultury, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki i Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, a partnerem programu jest firma FAKRO.

oprac. Krzysztof Witowski
fot. Joanna Paradowska-Prusak, Anna Rejowska-Gumulak
[pobierz zdjęcia]