Sprawdzili swoje ortograficzne umiejętności

Mieszkańcy  Nowego  Sącza wzięli udział  w „I Nowosądeckim Dyktandzie o Pióro Prezydenta Miasta  Ludomira Handzla”. Wydarzenie odbyło się 2 października 2019  w sali reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego w nowosądeckim ratuszu.

Udział  w konkursie  wzięło około 50 uczestników. Tematem dyktanda stworzonego przez Panią Edytę Danielską była historia Nowego Sącza od lokacji miasta przez króla Wacława II do czasów współczesnych. Uczestnicy zjawili się pół godziny przed rozpoczęciem konkursu, otrzymali zakodowane karty oraz przydzielono im miejsca. Wydarzenie rozpoczęło  się od krótkiej przemowy prezydenta Ludomira Handzla. Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: wice – prezydent Magdalena Majka, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych SPLOT Edyta Danielska i dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej Marek Rylewicz. Nagrody  wręczone zostaną  7 października podczas gali zakończenia konkursu w sali nowosądeckiego ratusza przez profesora Jerzego Bralczyka.

Z autorką dyktanda Edytą Danielską, uczestnikami konkursu oraz dyrektorem Sądeckiej Biblioteki Publicznej Markiem Rylewiczem rozmawiały Anna Rolka, Kamila Konstanty oraz Adrianna Najduch z koła dziennikarskiego Pałacu Młodzieży.

Tekst: Adrianna Najduch.