16 listopada: koncert patriotyczny w ratuszu

Dyrekcja Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu serdecznie zaprasza na koncert patriotyczny nawiązujący do pięknej rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie pod patronatem Prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla odbędzie się w sobotę 16 listopada o godzinie 17:00 w sali im. Stanisława Małachowskiego nowosądeckiego ratusza. Wstęp wolny. Zapraszamy!

 – Warto wracać do pięknych i podniosłych chwil do jakich bez wątpienia należała rocznica 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rok temu wraz z młodymi artystami Pałacu Młodzieży wspólnie celebrowaliśmy pamięć o tamtych wydarzeniach podczas uroczystego koncertu „Niepodległa Malowana Pieśnią”. W sobotę 16 listopada spotkamy się ponownie, aby powtórzyć nasz koncert i oddać cześć wszystkim tym, dzięki którym odzyskaliśmy niepodległość – podkreśla Milenia Małecka-Rogal, dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

Pomysłodawcą koncertu i jego głównym reżyserem jest Jan Zygmunt, a głównymi bohaterami tego muzycznego wydarzenia będą obecni i byli członkowie kapeli oraz Zespołu Regionalnego „Sądeczoki”. Skład muzyków uzupełniają także nauczyciele Pałacu Młodzieży.

Wśród solistów usłyszymy: Joannę Albrzykowską-Clifford, Annę Moszycką i Katarzynę Rogal. We wspólnym wykonywaniu poszczególnych piosenek wraz z „pałacowymi” artystami pomogą przygotowane na tę okazję śpiewniki patriotyczne.


O koncercie „Niepodległa malowana pieśnią” z Milenią Małecką Rogal, dyrektor Pałacu Młodzieży rozmawiał Sergiusz Gołąb z Młodzieżowej Akademii Dziennikarskiej.

Materiał przygotowali: Damian Dobrowolski, Agnieszka Szkaradek, Piotr Koszyk, Jessica Trojan, Adrianna Najduch, Kamila Konstnty, Maria Zięba.