Victoria pałacowych wokalistów na Festiwalu Piosenki w Trzebini

W czwartek 21 listopada 2019 w Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini już po raz dziewiąty odbył się Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, w którym prezentowała się uzdolniona wokalnie młodzież z Małopolski. Nie zabrakło też wokalistów Studia Piosenki Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, którzy zapisali na swoim koncie kolejny sukces!  

Karolina Niepsuj zdobyła najwyższą nagrodę w kategorii: soliści, szkoły ponadpodstawowe, a dobrze rokujący duet wokalny – Urszula Woźniak i Jakub Jasiński – zajął I miejsce w swojej kategorii wiekowej. Oprócz nich, w repertuarze patriotycznym pięknie zaprezentowała się Karolina Sekuła.

Jesteśmy bardzo dumni z naszych „pałacowych” wokalistów i trzymamy kciuki za ich dalszy rozwój – mówi Milenia Małecka-Rogal, dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. – Dziękuję za godne reprezentowanie naszej placówki i życzę im wielu osiągnięć, a nam – słuchaczom – kolejnych wzruszeń. W sposób szczególny gratuluję ich muzycznym mentorom – pani Dorocie Szymbarze i panu Leszkowi Zygmuntowi, którzy niezmiennie wyróżniają się trafnym doborem repertuaru i wyjątkowymi aranżacjami, docenianymi przez jurorów na wokalnych festiwalach – podkreśla dyrektor.

Organizatorami wydarzenia, cieszącego się patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty,  tradycyjnie są Liceum Ogólnokształcące w Trzebini, Trzebińskie Centrum Kultury, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu oraz Stowarzyszenie Proobronno–Oświatowe „KADET”. Najważniejszym celem Festiwalu jest popularyzacja dziedzictwa Wojska Polskiego poprzez wykonania wokalne.

fot. Dorota Szymbara
[pobierz zdjęcia]