„Złote Bizancjum” tematem kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Wędrówki przez epoki”

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu zaprasza do udziału w IV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Wędrówki przez epoki”. Tegoroczna edycja wkracza do ciekawego świata kultury i sztuki Wschodniego Cesarstwa Bizantyjskiego. Prace można nadsyłać do 21 lutego.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży placówek wychowania pozaszkolnego w wieku 8-20 lat, a jego celem jest między innymi zainteresowanie młodych uczestników kulturą i sztuką danej epoki, przybliżenie uczestnikom detali, kolorów, elementów charakterystycznych dla stylu czy epoki, przyswajanie wiedzy z historii sztuki w atrakcyjny sposób, a także podniesienie rangi sztuki i kultury w świadomości młodego człowieka.

Z Renatą Kubieszą rozmawiał Wojciech Dobosz

Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie pracy w temacie tegorocznego konkursu techniką dowolną z wyłączeniem materiałów sypkich oraz uwzględnienie następujących wymiarów prac:

  • prace płaskie – max. 100 x 70 cm,
  • prace przestrzenne – do wysokości 160 cm.

Prace należy dostarczyć (nadsyłać) do 21 lutego 2019 roku na adres: Pałac Młodzieży, Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Wędrówki przez epoki”. Jury konkursowe dokona oceny prac do 24 lutego w trzech kategoriach wiekowych:

  • 8-12 lat,
  • 13-16 lat,
  • 17-20 lat.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Pałacu Młodzieży (www.palacmlodziezy.pl) w dniu 25 lutego.

Szczegóły w REGULAMINIE KONKURSU.

Zapraszamy do udziału!