Noworoczne śpiewanie z udziałem „Studia Piosenki”

Jak co roku w zaprzyjaźnionej z Pałacem Młodzieży Szkole Podstawowej nr 18 odbył się koncert noworoczny, w którym tradycyjnie wzięli udział podopieczni Doroty Szymbary i Leszka Zygmunta ze „Studia Piosenki”.

Artystów, publiczność i zaproszonych gości, w tym Prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla i Prepozyta Kapituły Kolegiackiej ks. dr Jerzego Jurkiewicza, powitał dyrektor szkoły Włodzimierz Strzelec.

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu reprezentowali soliści: Dominika Pobocha, która uczestniczyła w przestawieniu klas 1-3, a także Krystian Gizicki z piosenką „Dnia jednego o północy”, Emilia Gurgul, która wykonała utwór „Noel”, a także Karolina Niepsuj śpiewając piosenkę „Kolęda o ludzkim zrozumieniu”. Dodatkowo zaprezentował się prowadzony również przez Dorotę Szymbarę zespół taneczny „Fantazja”.

Talent występujących artystów gorącą owacją doceniła zgromadzona publiczność, a słowa podziękowania, także do podopiecznych i opiekunów artystycznych „Studia Piosenki” skierował dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 Włodzimierz Strzelec.

Krzysztof Witowski
fot. Dorota Szymbara