Bezcenna wiedza ratująca zdrowie i życie

Wiedzy z zakresu PIERWSZEJ POMOCY nigdy za wiele. Dlatego w sobotę 15 lutego w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu firma Help-Med nieodpłatnie przeprowadziła szkolenie dla wolontariuszy z grupy prowadzonej przez Krzysztofa Witowskiego. Jak podkreślają sami uczestnicy, to była cenna lekcja, która pokazała jak zachować się w sytuacji zagrożenia czyjegoś życia.

– To nie zdarza się zbyt często, aby ktoś poświęcał swój wolny czas i bezpłatnie edukował młodzież. Dlatego bardzo dziękujemy firmie Help-Med za ogromne wsparcie i zaangażowanie w przeprowadzone szkolenie, tym bardziej, że dotyczyło ono szczególnie ważnej kwestii, czyli pierwszej pomocy przedmedycznej – podkreśla Milenia Małecka-Rogal, dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

O tym, dlaczego ważna jest edukacja z pierwszej pomocy już na poziomie szkolnym mówi Lech Zwoliński, jeden z ratowników prowadzących szkolenie.

– Kiedyś może zdarzyć się sytuacja, kiedy życie drugiego człowieka będzie w naszych rękach. Dobrze wtedy wiedzieć co robić w takiej sytuacji. Chodzi o naukę udzielania pierwszej pomocy w tym najprostszym wydaniu, a przecież to młodzi ludzie w wieku szkolnym najłatwiej przyswaja nowe wiadomości, a potem doskonale potrafią je wykorzystać w praktyce.  Pierwsza pomoc to nic strasznego, za to pozwala nauczyć uczestników takiego szkolenia pewnych nawyków, które zaprocentują w przyszłości i pozwolą uratować komuś życie.

Szkolenie prowadzili: Jakub Siedlarz, Lech Zwoliński i Grzegorz Mrowca. Oprócz wprowadzenia teoretycznego, odbyła się również część praktyczna, podczas której uczestnicy uczyli się jak reagować w najbardziej prawdopodobnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, w tym m.in.:

  • postępowania podczas ataku padaczki,
  • postępowania podczas omdlenia,
  • postępowania przy chorych na cukrzycę,
  • obsługi AED,
  • pozycji bocznej ustalonej,
  • resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

 

Już niebawem grupa wolontariatu z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu planuje kolejne działania, które pozwolą na zdobycie szerszej wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami od narkotyków.