Weź udział w ankiecie Pałacu Młodzieży i wspieraj rozwój kulturalny placówki

Do czwartku 27 lutego można wziąć udział w ankiecie Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, której celem jest określenie popytu na ofertę edukacyjno-kulturalną realizowaną przez nowosądecką placówkę, a także wskazanie obszarów aktywności, które pozwolą na jeszcze lepszy rozwój.

 Ankieta jest anonimowa, a zawarte w niej pytania oraz udzielone odpowiedzi, pozwolą na szerszą analizę działalności Pałacu Młodzieży i będą cennym źródłem informacji na temat preferencji mieszkańców Nowego Sącza i okolic w obszarze kultury i edukacji.

[pobierz ANKIETĘ]

 Wystarczy pobrać i wypełnić ankietę oraz dostarczyć ją do czwartku 27 lutego do siedziby Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, ulica Rynek 14. Ankietę można również odesłać droga mailową na adres: mdk@edu.nowysacz.pl.