Kolejny sukces Studia Piosenki w konkursie on-line

W okresie epidemii soliści Studia Piosenki Pałacu Młodzieży zostali posłusznie w domu, ale nie pozbawiło ich to szans na udział i sukces w kolejnym konkursie piosenki zorganizowanym on-line. Laury zdobyte przez Dominikę Pobochę, Ewę Sadecką i Karolinę Sekułę na XXV Starosądeckim Konkursie Młodych Wokalistów ucieszyły ich trenerkę wokalną Dorotę Szymbarę.

 

Od ćwierćwiecza Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu organizuje konkurs wokalny, wiedząc jak ważna jest dla młodego artysty szansa występu na scenie i konfrontacji własnych umiejętności i wrażliwości z rówieśnikami. Ten rok, mimo trwającego wciąż okresu epidemicznego, zgromadził 205 uczestników w 4 kategoriach wiekowych obejmujących dzieci i młodzież między 8. a 20. rokiem życia. Główny cel wydarzenia, jakim była popularyzacja zainteresowań muzycznych i poszukiwanie talentów, został zatem zrealizowany.

 

Studio Piosenki reprezentowała naprawdę duża grupa solistów. Wśród nich znaleźli się Dominika Pobocha, Ewa Sadecka, Oliwia Dutka, Martyna Kawalec, Klaudia Dąbrowska, Emma Malik i Karolina Sekuła.
Komisja oceniająca obradowała w składzie: ppłk dr hab. Stanisław Strączek (przewodniczący), mgr Jarosław Kuśnierz,  mgr Piotr Krzywdziński, lic. Zbigniew Kogut. Jurorzy przyznali, że trudno im było podjąć decyzje, gdyż poziom występów był wysoki, a walka o podium wyrównana.

W swoich kategoriach wiekowych zwyciężyła Dominika Pobocha, a drugie miejsce zajęła Ewa Sadecka. W najstarszej grupie wiekowej wyróżniono Karolinę Sekułę.