Dołącz do nas! Dziennikarstwo i Wolontariat w Pałacu Młodzieży

Trwają zapisy do grup działających w Pałacu Młodzieży w nowym roku szkolnym 2020/2021. Serdecznie zapraszamy także wszystkie osoby zainteresowane rozwojem JĘZYKOWYM i DZIENNIKARSKIM, a także do działającej drugi rok GRUPY WOLONTARIATU.

Grupy dziennikarskie w Pałacu Młodzieży są prowadzone przez Michała Rejducha oraz Krzysztofa Witowskiego.

MICHAŁ REJDUCH prowadzi dwie grupy:

  • Młodzieżową Akademię Dziennikarską – grupa nastawiona przede wszystkim na pracę warsztatową. Podczas zajęć uczniowie poznają jak od podstaw tworzy się informacje prasowe, radiowe i internetowe, poznają zasady nagrywania wywiadów radiowych i montażu dźwięku. Umiejętności te wykorzystają w praktyce tworząc materiały promujące oraz informujące o działalności innych kół zainteresowań w Pałacu Młodzieży. Chętni będą mogli także zrealizować własne pomysły na materiał. Do pracy będzie wykorzystany dokładnie taki sam sprzęt i programy komputerowe jakimi dysponują profesjonalni dziennikarze radiowi. Opracowane teksty i dźwięki znajdą się na stronie internetowej Pałacu Młodzieży. Zajęcia Młodzieżowej Akademii Dziennikarskiej skierowane są do uczniów klas szkół średnich.

  • Młodzieżową Telewizję Pałacu Młodzieży – Na zajęciach uczestnicy poznają zasady tworzenia informacyjnych i promocyjnych materiałów filmowych smartfonem. To popularne w dzisiejszych czasach dla młodych narzędzie służy już nie tylko do rozrywki, ale także do pracy dziennikarza. Podczas zajęć nauczą się jak poprawnie przygotować news telewizyjny, jak nagrać przebitki, zmontować materiał video, a także jak rozmawiać z gośćmi w studiu, czy przygotować wywiad. Uczestnicy będą relacjonować najważniejsze wydarzenia Pałacu Młodzieży, ale też różne wydarzenia kulturalne odbywające się w Nowym Sączu, takie jak wernisaże, spotkania z podróżnikami czy aktorami. Opracowane materiały trafią na stronę internetową Pałacu Młodzieży. Zajęcia Młodzieżowej Telewizji Pałacu skierowane są do uczniów klas szkół średnich.

 Prowadzący zajęcia: mgr Michał Rejduch
Jesteś zainteresowany, pobierz DEKLARACJĘ i wyślij na adres: m.rejduch@palacmlodziezy.pl

 KRZYSZTOF WITOWSKI zaprasza do udziału w zajęciach grupy dziennikarskiej oraz grupy wolontariatu:

  • Grupa dziennikarska FLESZ – oferta adresowana do młodzieży szkół średnich. W programie rozwijanie reporterskich umiejętności przyszłych dziennikarzy, także poprzez tworzenie własnych materiałów prasowych. Zajęcia kładą nacisk na praktyczne umiejętności związane z przygotowaniem publikacji z uwzględnieniem podstawowych zasad fotografii reporterskiej – od pozyskania informacji, przez opracowanie zebranego materiału, aż do etapu końcowej wersji publikacji dziennikarskiej. Istotną częścią pracy w grupie dziennikarskiej będzie przygotowywanie kolejnych numerów kwartalnika MAGAZYNU FLESZ, który będzie wydawany w wersji internetowej i publikowany m.in. na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu – palacmlodziezy.pl.

  • Wolontariat Pałacu Młodzieży – do tej grupy prowadzonej przez Krzysztofa Witowskiego zapraszamy młodzież w wieku 13 – 19 lat, która będzie wspierać działania organizacyjne „pałacowych” imprez, a jej uczestnicy będą uczyć się między innymi tworzenia planu wydarzeń artystycznych, zarządzania zadaniami i wyznaczonymi celami, a także efektywnej współpracy w zespole. Ważną częścią działań grupy wolontariatu będzie organizowanie kolejnych autorskich akcji społecznych, a także wspieranie inicjatyw realizowanych z partnerami Pałacu Młodzieży.

 Prowadzący zajęcia: mgr Krzysztof Witowski
Jesteś zainteresowany, pobierz DEKLARACJĘ i wyślij na adres: kwitowski@palacmlodziezy.pl