Konkurs Poezji Karola Wojtyły w wersji online

Z powodu nasilającej się fali zachorowań na koronawirusa Pałac Młodzieży w Nowym Sączu podjął decyzję o zmianie formy Konkursu Poezji Karola Wojtyły na online. Nagrany materiał wideo należy nadesłać do 18 listopada 2020 r.

Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać swoje wykonanie wybranego wiersza (lub jego fragmentu) autorstwa Karola Wojtyły i przesłać je do Organizatora na adres mailowy: a.lukasik@palacmlodziezy.pl. Nagrany materiał wideo (obraz i dźwięk) powinien być w rozdzielczości maksymalnej 1920×1080 pikseli, i  przesłany w jednym z wybranych formatów pliku: mp4, mpg, mov w rozmiarze nie przekraczającym 2GB. Termin przesłania kart zgłoszeniowych oraz nagrań upływa 18 listopada 2020 r.

Spośród nadesłanych nagrań komisja oceniająca wyłoni laureatów Konkursu, a protokół Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Pałacu palacmlodziezy.pl w dniu 25 listopada.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień, a także występ laureatów Konkursu odbędzie się w terminie późniejszym, o czym poinformujemy telefonicznie i na stronie internetowej placówki co najmniej dwa tygodnie wcześniej.

Koordynatorem Konkursu Poezji Karola Wojtyły „Do Ciebie wołam człowieku, Ciebie szukam” jest Anna Łukasik, e-mail: a.lukasik@palacmlodziezy.pl