Sztuka gotyku, czyli piąty przystanek w pałacowych „Wędrówkach przez epoki”

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu zaprasza do udziału w V Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Wędrówki przez epoki”. Tegoroczna edycja zachęca do podziwiania i studiowania architektonicznych pereł europejskiego gotyku. Prace płaskie i przestrzenne można nadsyłać do 11 stycznia 2021.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży placówek wychowania pozaszkolnego w wieku 8-20 lat, a jego nadrzędnym celem jest zainteresowanie młodzieży sztuką gotyku. Renata Kubiesza – kierownik Działu Plastycznego w Pałacu Młodzieży pragnie przybliżyć uczestnikom elementy charakterystyczne dla tego stylu.  Sztuka gotyku – a w niej najlepszy przykład –  gotyckie katedry, nie bez racji zwane „Żaglowcami Kościoła”. Ta wytworna i strzelista architektura zmusza do zachwytu nad geniuszem ludzkiego umysłu, który wprowadził nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne, pozwalające na redukcję masy ścian i wypełnienie ich oknami – uzbrojonymi w kolorowe witraże. Przepiękne sklepienia i ornamenty – wszystko to ma na celu zachwycać rozmachem i mistyczną aurą. Zarówno sfera sacrum jak i profanum (wnętrze, i to co na zewnątrz) odgrywała w czasach średniowiecza ogromną rolę. Całości dopełniały nastawy ołtarzowe, polichromie, a także przepiękne rzeźby: ołtarzowe, portalowe, a zwłaszcza coraz mocniej akcentowane – wolno stojące, gdzie prym wiodły wizerunki tzw. „Pięknych Madonn” – zastygłych w wystudiowanych, teatralnych pozach.

Renata Kubiesza zachęca do obejrzenia bezcennego artefaktu znajdującego się na wyciągnięcie ręki – „Madonny z Krużlowej” (w gminie Chełmiec ). Stanowi on doskonały przykład drewnianej figury Madonny w stylu międzynarodowym.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie pracy tematycznej techniką dowolną z wyłączeniem materiałów sypkich oraz uwzględnienie następujących wymiarów prac:

  • prace płaskie – max. 100 x 70 cm,
  • prace przestrzenne – do wysokości 150 cm.

Prace należy dostarczyć (nadsyłać) do 11 stycznia 2021 na adres: Pałac Młodzieży, Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Wędrówki przez epoki”. Jury konkursowe dokona oceny prac w trzech kategoriach wiekowych:

  • dzieci w wieku 8 – 12 lat,
  • młodzież w wieku 13 -16 lat,
  • młodzież w wieku 17 -20 lat.

Wyniki konkursy zostaną opublikowane na stronie internetowej Pałacu (www.palacmlodziezy.pl) do 25 stycznia. Nagrodzone i najciekawsze prace będzie można podziwiać na stronie internetowej Pałacu w formie prezentacji multimedialnej oraz podczas finału Konkursu. Ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną w kraju, Organizator nie wyznacza teraz terminu otwarcia wystawy i uroczystego wręczenie nagród. Decyzja w tej kwestii zostanie podjęta w drugiej połowie stycznia i podana do wiadomości na stronie internetowej placówki.

Szczegóły w Regulaminie.
KARTA ZGŁOSZENIA

Zapraszamy do zapoznania się z tematem sztuki gotyku i tym wszystkim, co z nią związane. Analizujcie, studiujcie bryłę katedry, szczegóły, wystrój. Zaproponujcie prace inspirowane tym fantastycznym okresem w dziejach sztuki europejskiej.