Prace Martyny i Mateusza Kałyniuk z Pałacu Młodzieży wyróżnione we Wrocławiu

Zakończyły się właśnie V Ogólnopolskie Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej we Wrocławiu, które przyniosły wiele radości i dumy podopiecznym Elżbiety Barciszewskiej-Kozioł, rodzeństwu Martynie i Mateuszowi Kałyniuk.

Martyna i jej brat Mateusz wykonali i wysłali do Wrocławia dwie prace pod tytułem „Wśród ptaków – etui”. Jedną z tych prac wyróżniono, a drugą nominowano do wystawy. Nagrody i dyplomy dla laureatów oraz podziękowania dla opiekuna artystycznego i Pałacu Młodzieży zdążyły już nadejść od Organizatora.

O nagrody i uznanie komisji oceniającej rywalizowało wiele młodych plastycznych talentów z całego kraju. Nad każdą pracą pochylało się zacne grono jurorów, a wśród nich zasiadali:

  • Jan Kukuła z Katedry Wzornictwa Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii,
  • dr hab. Joanna Teper z Katedry Ceramiki,
  • dr hab. Stanisław Sobota z Katedry Szkła z Wydziału Ceramiki i Szkła,
  • Bogumiła Katkowska– koordynatorka projektów artystycznych, absolwentka szkoły sztuk plastycznych.

Gratulujemy Martynie i Mateuszowi sukcesów i mamy nadzieję, że nagroda będzie dla nich jeszcze większą zachętą do dalszego rozwoju artystycznego. Podziękowania dla pani Elżbiety Barciszewskiej-Kozioł za ogrom pracy dydaktyczno-wychowawczej i czas, jaki poświęca każdemu swojemu wychowankowi.