„Sądecka pastorałka” z najlepszymi życzeniami od „Sądeczoków”

Zespół regionalny „Sądeczoki” działający w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu przygotował muzyczną kartkę świąteczną dla wszystkich Sądeczan, a w szczególności dla swoich rodzin, które w tym roku nie mogły przyjść na tradycyjny koncert bożonarodzeniowy do Pałacu Młodzieży.

 

„Sądecką pastorałkę” wykonały dzieci i młodzież z grup prowadzonych przez choreografa zespołu Marlenę Bulanda. Za stronę instrumentalną odpowiada młodzież przygotowana przez nauczycieli muzyki: Krzysztofa Repetowskiego, Agnieszkę Gawlik, Gabrielę Stanny i Arkadiusza Lipnia.  Nad całym przedsięwzięciem czuwała Barbara Sławecka, kierownik zespołu oraz Działu Tradycji i Folkloru.