Konkurs Plastyczny „Portret dziecka – inspirowany twórczością Bolesława Barbackiego”

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym związanym z twórczością Bolesława Barbackiego. To właśnie sądeckiemu malarzowi, działaczowi społecznemu i pedagogowi poświęcony jest 2021 rok w naszym mieście.

 Konkurs pod nazwą „Portret dziecka – inspirowany twórczością Bolesława Barbackiego” skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie miasta Nowego Sącza. Do udziału zapraszamy:

  • uczniów szkół podstawowych z klas V-VIII,
  • uczniów szkół średnich,
  • uczniów szkół specjalnych i klas integracyjnych.

Najważniejszym celem organizowanego przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu konkursu jest zainteresowanie młodzieży sztuką Bolesława Barbackiego, przybliżenie charakterystycznych elementów jego twórczości, przyswajanie wiedzy z zakresu historii sztuki w atrakcyjny sposób, a także prezentacja i promocja osiągnięć twórczych oraz wymiana artystycznych doświadczeń.

Tematem konkursu jest portret dziecka, inspirowany portretami autorstwa właśnie Bolesława Barbackiego. Obowiązują tradycyjne techniki malarskie z malarstwem na szkle włącznie, ale także te rysunkowe oraz graficzne. Format przygotowanych prac wynosi maksymalnie 100 x 70 cm.

Szczegóły dotyczące przebiegu konkursu, a także formy zgłaszania prac są dostępne w Regulaminie konkursu. Jednocześnie informujemy, że do zgłaszanej pracy, należy również dołączyć Kartę zgłoszenia (formularz dostępny poniżej).

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Pałac Młodzieży, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz (z dopiskiem: „Portret dziecka”) w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2021.

Protokół z obrad Jury zostanie umieszczony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży palacmlodziezy.pl w dniu 20 maja 2021, natomiast otwarcie wystawy i uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 25 maja o godz. 13.00. w Galerii  Pałacu Młodzieży.

Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu:

  • Elżbieta Barciszewska-Kozioł, tel. kom. 734 172 810

Zapraszamy do udziału w konkursie