Zgłoś się do Przeglądu Młodzieżowych Kapel Ludowych!

Tym razem będą mogły się wykazać młodzieżowe zespoły ludowe i kapele z całej południowej Polski. Można się już zgłaszać do Przeglądu Młodzieżowych Kapel Ludowych „Zagraj mi muzycko”, który organizują Pałac Młodzieży i Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Sądeczoki. Ma on pokazać piękno folkloru, ale też różnice kulturowe pomiędzy regionami z których pochodzą uczestnicy.

Grupy, które chcą wystąpić powinny przygotować program muzyczny do prezentacji. Musi się on składać z minimum pięciu ludowych, czy regionalnych piosenek. Cała prezentacja nie powinna przekraczać ośmiu minut. Konkurs jest adresowany do wszystkich miłośników muzyki ludowej. W skład grup powinny wejść osoby w wieku 13 – 18 lat.

Południe Polski jest bardzo bogate w folklor, wiemy, że jest dużo zespołów ludowych, czy kapel i poprzez ten przegląd chcemy im umożliwić pokazanie się, konfrontacje z innymi, sprawdzenie się w ocenie podczas konkursu. Myślę, że na co dzień te zespoły grają, mają przygotowany repertuar, a w trakcie przygotowań mogą poznać nowe utwory– wyjaśnia Agnieszka Gawlik, koordynatorka przeglądu.

Do przeglądu można się zgłaszać do 10 kwietnia. Warunkiem uczestnictwa  jest wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres mailowy koordynatora a.gawlik@palacmlodziezy.pl. Przesłuchania konkursowe odbędą się w Miejskim Ośrodku Kultury 15 kwietnia. Jurorzy będą oceniać  repertuar, technikę wykonania, zgodność z tradycją, opracowanie muzyczne oraz ogólny wyraz artystyczny.

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZ.