Konkurs Recytatorski „Poeci Polscy Czasu Bolesława Barbackiego”

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu oraz Urząd Miasta Nowego Sącza zapraszają do udziału w nowym konkursie recytatorskim, który wpisuje się w obchody roku Bolesława Barbackiego. Jest on skierowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczestników ze szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Nowego Sącza.

 Najważniejszym zadaniem młodych recytatorów będzie przedstawienie interpretacji utworów dwóch różnych poetów czasu Bolesława Barbackiego (proponowana lista twórców znajduje się w REGULAMINIE). Co istotne, łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

Jury konkursowe będzie zwracać szczególną uwagę na właściwy dobór repertuaru, dopasowany do możliwości, wieku i temperamentu uczestnika, na interpretację, w tym ekspresję i wyrazistość przekazu. Niezwykle ważna będzie również kultura słowa uczestnika oraz ogólny wyraz artystyczny.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie Karty Zgłoszenia oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz dostarczenie ich nadesłanie na adres: Pałac Młodzieży, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz, do dni 3 czerwca 2021 roku.

Przesłuchania konkursowe zostały zaplanowane na 10 czerwca i odbędą się w sali konferencyjnej Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu (Lwowska 226), natomiast finał wydarzenie odbędzie się 24 czerwca w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza.

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorki konkursu:

Zapraszamy do udziału!

[REGULAMIN KONKURSU]
[KARTA ZGŁOSZENIA]