Pałac Młodzieży w trybie on-line

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wszystkie stacjonarne zajęcia dydaktyczne w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu są zawieszone od 27 marca (sobota) do 9 kwietnia (piątek). Odbywają się w trybie zdalnym.

Jak podkreśla dyrekcja Pałacu Młodzieży, w tej chwili wszystkie działania skupiają się na prewencji, która ma zminimalizować ryzyko ewentualnego zakażenia koronawirusem.  Wobec tego przypominamy o ograniczeniu do niezbędnego minimum przemieszczania się oraz wychodzenia z domu.

Jednocześnie, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii placówka rozpoczyna działania on-line. Nauczyciele Pałacu Młodzieży będą się kontaktować ze swoimi podopiecznymi  i prowadzić zajęcia na wybranych platformach edukacyjnych.

Równocześnie informujemy, że do 13 kwietnia można nadsyłać prace plastyczne na XV Międzynarodowy Przegląd Plastyczny „Ogród piękna, dobra i radości . Wiosenne Odrodzenie”.

Przegląd Kapel Ludowych „Zagraj mi muzycko” zostaje przeniesiony na 6 maja.

Jednocześnie terminy i forma zaplanowanych w najbliższym czasie wydarzeń kulturalnych może ulec zmianie, o czym będziemy na bieżąco informować za pośrednictwem strony internetowej oraz profilu społecznościowego.