Konkurs „Portret dziecka inspirowany twórczością Bolesława Barbackiego” – rozstrzygnięty

W ramach obchodów Roku Barbackiego w Nowym Sączu Pałac Młodzieży przygotował szeroką ofertę wydarzeń kulturalnych. Pierwsze z nich właśnie zbliża się do finału. Dzisiaj podziwiano prace dzieci i młodzieży, które zgłoszono do konkursu plastycznego „Portret dziecka inspirowany twórczością Bolesława Barbackiego” realizowanego w ramach cyklu „W rytmie pór roku”.

W dniu 20 maja w Galerii Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu odbyło się posiedzenie Komisji Oceniającej w składzie:

 1. dr hab. Iwona Bugajska – Bigos – Kierownik Zakładu Edukacji Artystycznej PWSZ w Nowym Sączu, przewodnicząca komisji, specjalista arteterapii
 2. Anna Wideł – Kierownik Działu Edukacji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu,
 3. dr sztuki Renata Szułczyńska – artysta malarz, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach,
 4. Piotr Droździk – pracownik Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, artysta, fotograf

Po obejrzeniu 97 prac nadesłanych z sądeckich placówek oświatowych oraz zgłoszonych indywidualnie Komisja przyznała 13 nagród oraz 17 wyróżnień.

Nagrody otrzymali: 

 1. Zuzanna Cempa – Pałac Młodzieży, Nowy Sącz
 2. Piotr Tokarski – ZS nr 2, Nowy Sącz
 3. Magdalena Polakiewicz – Pałac Młodzieży, Nowy Sącz
 4. Dominik Grucela – SOSW, Nowy Sącz
 5. Julia Ogorzałek – Pałac Młodzieży, Nowy Sącz
 6. Mateusz Grucela – SOSW, Nowy Sącz
 7. Karolina Wańczyk – Pałac Młodzieży, Nowy Sącz
 8. Rafał Cięciwa – ZS nr 2 , Nowy Sącz
 9. Justyna Sokulska – Pałac Młodzieży, Nowy Sącz
 10. Jakub Grucella – ZSS nr 5, Nowy Sącz
 11. Elżbieta Gruca – Pałac Młodzieży, Nowy Sącz
 12. Zofia Koszyk – ZSS nr 5, Nowy Sącz
 13. Daria Barnowska – nagroda specjalna ufundowana przez dr hab. Iwonę Bugajską – Bigos

Wyróżniono prace następujących uczestników: 

 1. Weronika Turek – SOSW, Nowy Sącz
 2. Krystian Basiaga – ZSS nr 5, Nowy Sącz
 3. Emil Łomnicki – ZSS nr 5, Nowy Sącz
 4. Karolina Zając – ZSS nr 5, Nowy Sącz
 5. Filip Lorek – ZS nr 2, Nowy Sącz
 6. Tomasz Kulig – zgłoszenie indywidualne
 7. Martyna Kityńska – ZSE, Nowy Sącz
 8. Magdalena Kowakowska – Pałac Młodzieży, Nowy Sącz
 9. Edyta Szabla – zgłoszenie indywidualne
 10. Dominika Szewczyk – Pałac Młodzieży, Nowy Sącz
 11. Paulina Oleksy – Pałac Młodzieży, Nowy Sącz
 12. Kacper Bulanda – Pałac Młodzieży, Nowy Sącz
 13. Alicja Szczurek – Pałac Młodzieży, Nowy Sącz
 14. Julia Maludy – Pałac Młodzieży, Nowy Sącz
 15. Amelia Bartkiewicz – Pałac Młodzieży, Nowy Sącz
 16. Emilia Hajduk – Pałac Młodzieży, Nowy Sącz
 17. Julia Wysowska – Pałac Młodzieży, Nowy Sącz

Elżbieta Barciszewska-Kozioł – koordynator konkursu z Pałacu Młodzieży zaznaczyła, że wiele prace namalowano pastelami olejnymi oraz farbami akrylowymi na papierze i na tkaninie. Dominował rysunek, ale także znalazły się prace wykonane kolorową techniką warsztatową i nawet komputerową.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w konkursie, który pięknie przybliżył malarstwo Bolesława Barbackiego. Gratulujemy laureatom i zapraszamy na uroczysty finał, który odbędzie się w Międzynarodowy Dzień Dziecka, 1 czerwca (wtorek) o godz. 10.00 w reprezentacyjnej sali sądeckiego Ratusza.