„Kiyrpecki” z Łącka wygrywają Przegląd Młodzieżowych Kapel Ludowych

31 maja odbył się Przegląd Młodzieżowych Kapel Ludowych „Zagraj mi muzycko” zorganizowany przez Prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla, Pałac Młodzieży i Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego „Sądeczoki”. Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu zagrało pięć kapel lachowskich i dwie góralskie. 

Pierwszy tego typu konkurs w historii Pałacu Młodzieży uroczyście otworzyła Magdalena Majka. Zastępca prezydenta Nowego Sącza podkreśliła, że z wielką radością przyjęła zaproszenie na przegląd, w którym zaprezentują się muzycy. Często niezauważani, stoją z boku zawsze przygrywając do tańca zespołom regionalnym.

I tak też się stało. W ostatni dzień maja na scenie królowali muzycy siedmiu kapel młodzieżowych, zgłoszonych do przeglądu przez ich opiekunów artystycznych. To ich występy podziwiano i oklaskiwano.

Wykonaniom przysłuchiwała się bacznie komisja oceniająca w składzie:

  1. ppłk Straży Granicznej dr hab. Stanisław Strączek, I kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej,
  2. Władysław Michura, kapelmistrz,
  3. Piotr Krzywdziński, wokalista, skrzypek, lider zespołu „Ciupaga”

Jurorzy byli zgodni, iż poziom muzyczny kapel był wysoki, a repertuar i instrumentarium bardzo zróżnicowane. Zwycięzcą przeglądu została góralska kapela „Kiyrpecki” z Łącka. Zespół wielopokoleniowy, do którego często należą całe rodziny, prezentuje folklor górali Łącko-Kamienieckich (górali białych). Nad kapelą opiekę artystyczną sprawuje Kazimierz Talar.

Drugie miejsce zajęła Młodzieżowa Muzyka „Lipniczanie”. Zespół działa przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Wielkiej, cieszy się doskonałą opinią wśród etnografów i etnomuzykologów, gdyż prezentuje autentyczny folklor Pogórza Sądeckiego w formie nie zmienionej i nie przystosowanej dla potrzeb scenicznych. Kapela została przygotowana przez Józefa Biela.

Natomiast brązowy medal otrzymała starsza grupa kapeli „Sądeczoki”, nad którą opiekę artystyczną sprawuje Krzysztof Repetowski.

Ponadto, w tegorocznej, pierwszej edycji Przeglądu jurorzy wyróżnili:

  • Jedlicką Szkółkę Muzykowania Ludowego z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej – Zdroju. Kapela reprezentuje region górali nadpopradzkich, choć w jej muzyce dostrzec można również wpływy łemkowskie oraz słowackie. Kapelę przygotował Tymoteusz Florian.
  • Muzykę „Małe Jakubki”, działającą przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. Grupę muzykantów do występu przygotował Sławomir Bryniak.
  • Muzykę „Niskłowioki” działającą pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej w Niskowej. Opiekunem artystycznym kapeli jest Sławomir Bryniak.
  • Kapelę „Sądeczoki” – grupę młodszą przygotowaną przez Krzysztofa Repetowskiego.

Organizator wydarzenia, dyr Milenia Małecka-Rogal podziękowała jurorom za rzetelną pracę i ciepłe słowa pod adresem zarówno uczestników jak i ich opiekunom muzycznym, którzy pielęgnują tradycję swojego regionu i przekazują wiedzę kolejnym pokoleniom.

Wyraziła słowa uznania i gratulacje dla młodych artystów oraz ich mentorów, a szczególne podziękowania skierowała do koordynatorki Przeglądu – Agnieszki Gawlik oraz kierownika Zespołu Regionalnego „Sądeczoki” Barbary Sławeckiej.

Młodzież z Zespołu „Sądeczoki” uświetniła wydarzenie kulturalne. Podopieczni Barbary Sławeckiej i Marleny Bulandy przywitali gości suitą Lachów sądeckich, a na zakończenie  wystąpiła grupa śpiewacza przygotowana przez Joannę Bodziony.

Z uczestnikami i koordynatorką przeglądu rozmawiał Michał Rejduch.