Rada Rodziców zaprasza

Rada Rodziców Pałacu Młodzieży zaprasza wszystkich rodziców, którzy chcą się aktywnie włączyć w pracę na rzecz dzieci i młodzieży – uczestników zajęć Pałacu Młodzieży – na walne zebranie w dniu 4 listopada o godz. 18.00 do siedziby placówki Rynek 14.