Regionalny Przegląd „Z gwiazdą i turoniem” 2021

W 2021 roku Pałac Młodzieży w Nowym Sączu poszerza grono uczestników Regionalnego Przeglądu Działań Artystycznych o dzieci i młodzież z całej Polski południowej. Do 22 grudnia 2021można przysyłać regionalną ozdobę choinkową na konkurs plastyczny, a do 14 stycznia 2022 czekamy na prezentacje grup kolędniczych.

Pałac Młodzieży wraz ze  Stowarzyszenie Miłośników Zespołu „Sądeczoki” przygotował przegląd działań artystycznych związanych z tradycyjnym obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia i obejmujący swoim zasięgiem południowe regiony Polski.

Przegląd składa się z dwóch odrębnych konkursów: z przeglądu grup kolędniczych oraz konkursu plastycznego na regionalną ozdobę choinkową. Do udziału w obydwu konkursach zapraszamy dzieci i młodzież do 15. roku życia.

Przegląd grup kolędniczych

Zgodnie z tradycją, grupy kolędnicze, które zgłoszą się do konkursu mogą liczyć maksymalnie 8 osób. Z udziału w konkursie wykluczone będą grupy prezentujące tzw. „jasełka”, które stanowią odrębną formę inscenizacji teatralnej. Kolędnicy powinni występować w zwyczajowych strojach właściwych dla danej inscenizacji. W swojej ocenie jurorzy wezmą pod uwagę wykonanie tradycyjnych kolęd i pastorałek, składanie życzeń gospodarzom, użycie miejscowej gwary lub językowej stylizacji tekstu. Zadaniem grup kolędniczych jest zarejestrowanie swojego programu artystycznego na nośniku MP4 i przesłanie do koordynatora konkursu – Marleny Bulandy na adres mailowy m.bulanda@palacmlodziezy.pl. Termin nadsyłania prezentacji i karty zgłoszenia upływa 14 stycznia 2022.

Konkurs plastyczny „Regionalna ozdoba choinkowa”

Druga forma konkursu skierowana jest do dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie, których zadaniem będzie wykonanie ozdoby choinkowej inspirowanej ludową twórczością najbliższego regionu.

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Pałac Młodzieży, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz  (z dopiskiem: „Regionalna ozdoba choinkowa”) w terminie do 22 grudnia 2021.

Finał konkursów wchodzących w skład tego świątecznego przeglądu odbędzie się 31 stycznia (poniedziałek) o godzinie 13.00 w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, ul Rynek 14.
Szczegóły znajdują się w regulaminie przeglądu.

REGULAMIN 2021
KARTA ZGŁOSZENIA – GRUPY KOLĘDNICZE
KARTA ZGŁOSZENIA – REGIONALNA OZDOBA CHOINKOWA