Pałac Młodzieży patriotycznie

Pałac Młodzieży wziął udział w uroczystościach zorganizowanych przez władze miasta z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości . Pod Dębem Wolności na sądeckich plantach z udziałem Prezydenta Ludomira Handzla i licznie zgromadzonych mieszkańcach grodu nad Dunajcem Zespół „Sądeczoki” zaśpiewał znane i lubiane pieśni patriotyczne.

Grupa śpiewacza, będąca częścią młodzieżowego zespołu regionalnego przygotowała na 103. rocznicę odzyskania niepodległości kilka pieśni. Były to: „Jak długo w sercach naszych”, „Marsz Pierwszej Brygady”, „Pierwszą Kadrową”. Nie zabrakło „Przybyli ułani pod okienko” oraz „Wojenko, wojenko”. Wspólne śpiewanie młodzież zakończyła pieśnią „Piękna jest sądecka ziemia”.

Program artystyczny został przygotowany przez nauczycielkę muzyki Joannę Chowaniec.

Zdjęcia: Krzysztof Stachura i Miron Wajda z grupy multimedialnej Pałacu Młodzieży.