„Anielska Nutka” już 2 grudnia. Zobacz kolejność występów.

Wszystkich uczestników Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Anielska Nutka” zapraszamy do zapoznania się z kolejnością przesłuchań, które odbędą się 2 grudnia (czwartek) w sali muzycznej Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. W świątecznym repertuarze jako pierwsze zaprezentują się dzieci w wieku 7-10 lat.

Przesłuchania rozpoczną się od dzieci najmłodszych o godzinie 9.10 w sali muzycznej (I piętro). Po nich przyjdzie kolej na występy wokalne ich nieco starszych koleżanek i kolegów w wieku 11 – 13 lat. Pierwsi z nich zaśpiewają o godzinie 11.30. Następną grupą będą młodzi ludzie w wieku 14 – 15 lat. Wysłuchanie ich interpretacji muzycznych rozpocznie się o godzinie 13.15. Najstarsza grupa młodzieży w wieku 16-19 lat zaprezentuje się przed jurorami o godzinie 14.15.

Prosimy o zapoznanie się z kolejnością występów.

KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW

Każdy uczestnik zgłasza się na przesłuchania  5 minut przed wyznaczonym przez Organizatora czasem występu. Uczestnicy przekazują akustykowi podkład muzyczny nagrany na nośniku pendrive.

Uwaga!

Na nośniku pendrive może się znajdować tylko jeden podkład do piosenki konkursowej.

Soliści występują w obecności członków komisji konkursowej, akustyka, operatora kamery i koordynatora. Opiekunowie, rodzice lub inne osoby towarzyszące nie mogą wchodzić na salę przesłuchań. Organizator zapewnia, że każdy występ będzie nagrywany.

Werdykt komisji oceniającej będzie zamieszczony na stronie Pałacu wraz z podaną informacją o odbiorze nagród najpóźniej w poniedziałek 6 grudnia 2021.

Organizator gwarantuje, że całe wydarzenie odbędzie się w pełnym rygorze sanitarnym. Dlatego usilnie prosimy o stosowanie się do zaleceń związanych z bezpieczeństwem epidemicznym, w tym do zapewnienia we własnym zakresie maseczek zakrywających usta i nos. Maseczkę będzie można zdjąć tylko w czasie wykonywania piosenki. Na terenie placówki dostępne będą płyny dezynfekcyjne.

Koordynatorem konkursu jest Urszula Baziak, kierownik Działu Muzyki i Tańca w Pałacu Młodzieży.