Barbacki widziany okiem dzieci i młodzieży. Otwarcie wystawy

W sobotę 4 grudnia w Nowosądeckiej Małej Galerii odbyło się oficjalne otwarcie wystawy prac dzieci i młodzieży inspirowanych twórczością Bolesława Barbackiego. Wystawa jest rezultatem zakrojonych na szeroką skalę działań artystycznych podejmowanych przez Pałac Młodzieży, Sądecką Bibliotekę Publiczną i Zespół Szkół nr 3.

Blisko 150 prac, które powstały w roku 2021 – Roku Bolesława  Barbackiego wypełnia powierzchnię wystawową Małej Galerii. Znajdują się na  niej pejzaże i portrety będące wynikiem plenerów sądeckich i plenerów wyjazdowych, konkursów plastycznych, warsztatów scenograficznych, malarstwa na szkle, grafiki warsztatowej i warsztatów kaligraficznych  nawiązujących do gazetki „Emissaryusz”. Nie brakuje płócien i koszul  z motywami pejzażu, lasu oraz portretu dziecka. A wszystko to powstało z inspiracji twórczością Barbackiego – wybitnego nowosądeckiego artysty, pedagoga, filantropa i patrioty.

 

Spotkanie było okazją do podziękowania wszystkim aktywnym uczestnikom plenerów i warsztatów zorganizowanych przez nauczycieli Pałacu Młodzieży. Dyplomy i nagrody otrzymali uzdolnieni artystycznie uczestnicy pracowni plastycznych o różnym profilu. Dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Małgorzata Belska oraz dyrektor Kuratorium Oświaty Adam Skwarło gratulowali autorom prac osiągnięć artystycznych i dziękowali nauczycielom zaangażowanym w projekty mające na celu przybliżenie sylwetki artysty malarza. Dyrektor Pałacu Młodzieży Milenia Małecka-Rogal wyróżniła pracę kierownika Działu Plastycznego Renaty Kubieszy, Anny Skierskiej-Jurczak, Olgi Głuc, Agaty Rolki, Elżbiety Barciszewskiej-Kozioł, Agnieszki Zych i Antoniego Reszkiewicza.

Otwarciu wystawy towarzyszyła promocja kalendarza na rok 2022 z pracami dzieci uczęszczających do pracowni malarstwa prowadzonej przez Elżbietę Barciszewską-Kozioł. Kalendarz jest prezentem od Mariusza Kałyniuka, właściciela Wydawnictwa i Drukarni NOVA SANDEC,  za co otrzymał gorące podziękowania od dyrektora Pałacu Młodzieży Milenii Małeckiej-Rogal i zgromadzonych gości.

Wystawę można zwiedzać codziennie (z wyjątkiem poniedziałku) do 30 grudnia 2021.

W trakcie zwiedzania, na ekranach telewizorów będą prezentowane zdjęcia zrobione na różnych etapach tworzenia prac na plenerach artystycznych oraz film pt. „Dyrektor Barbacki to nie miał lekko. Epizody z życia Bolesława Barbackiego„. Film został zrealizowany z okazji jubileuszu 95 rocznicy powstania Zespołu Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego.

ZAPRASZAMY DO MAŁEJ GALERII