Przedłużono termin nadsyłania prac na konkurs plastyczny „Wędrówki przez epoki”

Termin nadsyłania prac na konkurs plastyczny „Wędrówki przez epoki” został wydłużony. Prace muszą dotrzeć do Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu do 28 lutego. Głównym tematem konkursu jest okres renesansu.

Pałac Młodzieży ma dobre wiadomości dla młodych artystów. Nadal można nadsyłać prace na szóstą edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastyczny „Wędrówki przez epoki”. Tegorocznym tematem jest sztuka renesansu. Uczestnicy powinni się skupić na artystach, którzy tworzyli od końca XIV do końca XV wieku, z wyłączeniem takich twórców jak: Rafael, Michał Anioł, Leonardo da Vinci, Tycjan oraz Albreht Durer. Ich twórczości będzie poświęcona kolejna edycja.

Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności młodych artystów i przybliżenie sztuki epoki renesansu. Ich zadaniem jest wykonanie prac wzorowanych na twórczości artystów wymienionych w regulaminie. Konkurs skierowany jest do młodych osób w wieku od 8 do 20 lat, uczestników zajęć organizowanych w placówkach takich jak pałace młodzieży czy młodzieżowe domy kultury.

Z Renatą Kubieszą, koordynatorką konkursu rozmawiał Piotr Koszyk z Młodzieżowej Akademii Dziennikarskiej

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 8-12, 13-16 i 17-20 lat. Format prac płaskich to 100 ×70 cm, a przestrzennych do 120 cm wysokości. Technika wykonania może być dowolna, z wyłączeniem materiałów sypkich. Prace należy dostarczyć osobiście lub przysłać na adres: Pałac Młodzieży, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz do 28 lutego.

Lista laureatów konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Pałacu najpóźniej 10 marca.

Otwarcie wystawy i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 24 marca (czwartek) o godz. 15.00 w Galerii Pałacu Młodzieży.

Tekst: Monika Polańska, Martyna Salamon, Katarzyna Damasiewicz, Justyna Kiełbasa i Bartłomiej Kania.