Rozdaliśmy zabawki i maskotki dzieciom z Ukrainy

Na zorganizowanym przez władze Miasta Nowego Sącza spotkaniu z rodzinami z Ukrainy w dniu wczorajszym, tj. 13 marca, uczestniczyli także nauczyciele Pałacu Młodzieży. Rozdano m.in. zabawki, którymi podzielili się wychowankowie Pałacu.

Dary uczestników zajęć wręczali  nauczyciele Pałacu Urszula Baziak i Agata Rolka oraz wicedyrektor Pałacu Młodzieży – Antoni Reszkiewicz. Zaproszone rodziny ukraińskie, zmuszone do ucieczki przed wojną z ojczyzny, które licznie przybyły do Miejskiego Ośrodka Kultury zostały obdarowane wieloma prezentami przydatnymi do zabawy i edukacji swoich dzieci. Wspólna zabawa przyniosła dzieciom wiele radości.