Podpisanie umowy między Pałacami z Polski i Ukrainy

W nowosądeckim ratuszu 27 września Dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu Milenia Małecka-Rogal podpisała umowę o wymianie kulturalnej i współpracy partnerskiej z Svitlaną Hanushchyną Dyrektorem Pałacu Dzieci i Młodzieży „Padyiun” z Użhorodu. Złożenie podpisów pod umową odbyło się w obecności zastępcy prezydenta miasta Nowego Sącza pani Magdaleny Majki.

Dyrektor „Padyiun” pani Svitlana Hanushchyna wraz ze swoim zastępcą panią Galiną Penderetską przybyły z dwudniową wizytą z miasta Uzhorod leżącego na Zakarpaciu. Zwiedzały naszą placówkę, poznawały nauczycieli, formy zajęć oraz uczniów Pałacu z Nowego Sącza. Nastąpiła pierwsza osobista wymiana doświadczeń i wzajemne poznawanie form działalności i aktywności dla dzieci i młodzieży w obu pałacach.

Podpisana umowa o współpracy jest przypieczętowaniem trwającej już kilka lat wymiany kulturalnej między placówkami z Polski i Ukrainy. Wystarczy wspomnieć, że od 2017 roku uczniowie z Uzhorodu aktywnie uczestniczą w międzynarodowych konkursach organizowanych przez Pałac Młodzieży z Nowego Sącza, takich jak Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek”, Międzynarodowy Młodzieżowy Festiwal Piosenki Country „Mayflower” czy przesyłają prace plastyczne na Międzynarodowy Przegląd Plastyczny „Ogród Piękna, Dobra i Radości”.

Liczymy, że ta pierwsza wizyta zapoczątkuje owocną międzynarodową współpracę, która ubogaci kształtowanie młodych talentów zarówno po stronie polskiej jak i ukraińskiej.