Ostatni tydzień na zgłoszenie się do konkursu „Wędrówki przez epoki”

Jeszcze tylko do połowy lutego można przesyłać swoje prace na Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wędrówki przez epoki”. Tematem głównym jest twórczość Mistrzów Odrodzenia. Uczestnicy, przygotowując swoje prace, powinni wzorować się na pracach Rafaela Santi, Michała Anioła Buonarrotti, Leonardo da Vinci, Tycjana, Albrehta Durera.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 8 – 20 lat, uczestników zajęć prowadzonych w Gminnych Ośrodkach Kultury i Miejskich Domach Kultury. Ich zadaniem jest przygotowanie pracy nawiązującej do twórczości bądź inspirowanej dziełami najwybitniejszych artystów końca XV i XVI wieku, takich jak: Rafael Santi, Michał Anioł Buonarrotti, Leonardo da Vinci, Tycjan, Albreht Durer.

Prace nadesłane na konkurs powinny być przygotowane indywidualnie i niepublikowane nigdzie dotąd. Technika jest dowolna, z wyłączeniem materiałów sypkich. Prace płaskie powinny mieścić się maksymalnie w wymiarach 100 x70 cm, przestrzenne do wysokości 120 cm.

Organizator czeka na prace do 15 lutego 2023 roku. Należy je nadesłać na adres: Pałac Młodzieży, Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem „Wędrówki przez epoki”. Otwarcie wystawy i ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 24 lutego w Galerii im. Stanisława Szafrana w Pałacu Młodzieży.

Z Renatą Kubieszą, koordynatorką konkursu rozmawiała Magdalena Kogut z Młodzieżowej Akademii Dziennikarskiej.