Delegacja z partnerskiego miasta w Pałacu Młodzieży

W dniu 15.03.2023 r. delegacja ekspertów z partnerskiego miasta Nowego Sącza – Starej Lubovni zawitała do Pałacu Młodzieży aby poznać dobre praktyki w pracy na niwie edukacji i kultury. Z ofertą edukacyjną i specjalistycznymi pracowniami tej największej na nowosądeckiej mapie placówki zajęć pozaszkolnych zapoznali gości dyrektor Milenia Małecka-Rogal oraz wicedyrektor Antoni Reszkiewicz.

 

Zwiedzanie placówki i wymiana doświadczeń odbyły się w obecności Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury dr Marcina Poręby.Miasto Stara Lubovna reprezentowali:

  • Ing. Aleš Solár, Prednosta MsÚ v Starej Ľubovni,
  • Stefan Jostiak, Dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Stara Lubovna,
  • Rastislav Repka, przedstawiciel Komisji Sportu w Starej Lubovni.

Przedstawiciele delegacji z entuzjazmem odnieśli się do działań kulturalnych Pałacu Młodzieży, w których młodzi ludzie ze Słowacji mogą również uczestniczyć. Pierwszym takim wydarzeniem będzie udział dzieci ze Starej Lubovni w dwudziestej edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek”, który odbędzie się w dniach 26.06 – 02.07.2023.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji umowy o współpracy Nowego Sącza ze Starą Lubovną, która została podpisana w dniu 25.04.1995 r. Długoletnie partnerstwo naszych miast pozwala na budowanie wspólnoty i rozwój stosunków bilateralnych Polski i Słowacji – dając okazję do konkretnych działań na poziomie lokalnym – w postaci interesujących przedsięwzięć z korzyścią dla mieszkańców naszych miast, także dla tych najmłodszych, którzy swoje pasje realizują w Pałacu Młodzieży. Delegację zza południowej granicy powitała tańcem i śpiewem najstarsza grupa Zespołu Regionalnego „Sądeczoki” przygotowana przez kierownika zespołu Barbarę Sławecką i Marlenę Bulanda.

W ramach programu polsko-słowackiej wymiany odbyły się również zajęcia i prezentacje na temat działań realizowanych przez inne miejskie placówki: Miejski Ośrodek Kultury, Nowosądecką Małą Galerię, Miejski Ośrodek Sporu i Rekreacji, basenie otwartym nad Łubinką oraz Amfiteatrze Parku Strzeleckiego.

Lucyna Urbańska