„Sądecki Beat” na Nowosądeckim Rynku

XI Wojewódzka Bitwa Breakdance „Sądecki Beat” odbyła się jako jedno z wydarzeń Dnia Otwartych Drzwi Pałacu Młodzieży, 2 czerwca 2023 r.

Koordynatorem wydarzenia z ramienia Pałacu Młodzieży był Sławomir Dobosz, prowadzący na co dzień zajęcia breakdance. W Jury konkursowym zasiedli: Urszula Baziak, choreograf i kierownik Działu Muzyki i Tańca w Pałacu Młodzieży, Dawid Bomba, tancerz i trener breakdance oraz Arkadiusz Zieliński, tancerz i akrobata.

Wicedyrektor Pałacu Młodzieży – Antoni Reszkiewicz powitał tłumnie przybyłych tancerzy z całego województwa, życząc im powodzenia i radości w prezentowanych przez nich akrobacjach tanecznych.

Po zaciętej rywalizacji, bogatej w wiele niezwykle trudnych tricków breakdance’owych Jury wyłoniło najlepszych tancerzy tegorocznej edycji Bitwy breakdance:

W kategorii do lat 7:
1 miejsce – Mikołaj Kruczek
2 miejsce – Jakub Musz
3 miejsce – Szymon Faron

Kategoria  8-11 lat:
1 miejsce – Marcin Kornaś
2 miejsce – Leon Kamiński
3 miejsce – Wojciech Basiaga

Kategoria 12-15 lat:
1 miejsce – Nina Kmak
2 miejsce – Dominik Malaga 
3 miejsce – Sebastian Machniewicz

Kategoria powyżej lat 16:
1 miejsce – Jakub Rzeszuto 
2 miejsce – Nikodem Miczołek
3 miejsce –  Grzegorz Adreasik

Gorąco gratulujemy wszystkim uczestnikom, a najbardziej zwycięzcom Sądeckiego Beatu 2023.

Za wypożyczenie sceny na sądeckim rynku, na której odbywały się zawody dziękujemy Panu Ludomirowi Handzlowi – Prezydentowi Miasta Nowego Sącza oraz Panu Marcinowi Rojnie – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu. Za poczęstunek dla uczestników zawodów tanecznych dziękujemy Radzie Rodziców Pałacu Młodzieży.

Zapraszamy za rok na kolejną Bitwę Breakdance.