Pałac Młodzieży wydłuża termin naboru do projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna”

Jeszcze do dnia 23 czerwca 2023 można zgłosić uczestników do projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy– Pakiet Edukacyjny”.

Zakończył się pierwszy okres rekrutacji do przedsięwzięcia grantowego realizowanego przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc na niektóre wycieczki i koła zainteresowań zarówno dla dzieci ukraińskich przybyłych do Polski po wybuchu wojny w 2022 roku oraz dla dzieci polskich. Warunkiem jest uczęszczanie młodych ludzi do szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM REKRUTACJI UCZESTNIKÓW (załącznik).

WYCIECZKI – WOLNE MIEJSCA

Piknik w Niskowej i dyskoteka integracyjna „Zabawa dwóch kultur”
Termin wydarzenia: 28 czerwca 2023
Wolne miejsca: tylko dla dzieci z Ukrainy

Wycieczka „Kulturalna Krynica”
Termin wycieczki: 30 czerwca 2023
Ilość wolnych miejsc: 4 – tylko dla dzieci z Ukrainy

„Zielony Piknik” w Kamionce Wielkiej
Termin wydarzenia: 1 lipca 2023
Ilość wolnych miejsc: 2 – tylko dla dzieci z Ukrainy

„Aktywne spotkanie z naturą” – wycieczka do Rezerwatu Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach oraz Gospodarstwa Pszczelego ,,Bartnik’’ w Stróżach
Termin wydarzenia: 20 lipca 2023
Ilość wolnych miejsc: 2 – tylko dla dzieci z Ukrainy

Poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne (2 załączniki: DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – WYCIECZKI oraz KLAUZULA INFORMACYJNA) rodzic/opiekun prawny składa osobiście w formie papierowej w Pałacu Młodzieży, ul. Rynek 14 do dnia 23 czerwca 2023, godz. 8.00-15.00.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ – WOLNE MIEJSCA

MINI IKONKI
Terminy zajęć:
20.06.2023, godz. 14.30-16.45
22.06.2023, godz. 14.30-16.45
03.07.2023, godz. 12.15-14.30
04.07.2023, godz. 12.15-14.30
05.07.2023, godz. 12.15-14.30
Uczestnicy: powyżej 12 roku życia

GRAFIKA WARSZTATOWA
Terminy zajęć:
12.07.2023, godz. 12.15-14.30
13.07.2023, godz. 12.15-14.30
14.07.2023, godz. 12.15-14.30
17.07.2023, godz. 12.15-14.30
18.07.2023, godz. 12.15-14.30
Uczestnicy: wiek 10-18 lat

MINIATUROWE DOMKI
Terminy zajęć:`
13.06.2023, godz. 15.00-16.30
20.06.2023, godz. 15.00-16.30
04.07.2023, godz. 12.15-13.45
10.07.2023, godz. 12.15-13.45
11.07.2023, godz. 12.15-13.45
Uczestnicy: powyżej 9 roku życia

TKANE OPOWIEŚCI
Terminy zajęć:
19.06.2023, godz.13.30-15.45
20.06.2023, godz. 13.30-15.45
21.06.2023, godz. 13.30-15.45
03.07.2023, godz. 09.00-11.15
04.07.2023, godz. 09.00-11.15
Uczestnicy w wieku 10-18 lat

ULEPIENI
Terminy zajęć:
03.07.2023, godz. 12.15-14.30, mgr Olga Głuc
04.07.2023, godz. 12.15-14.30, mgr Olga Głuc
05.07.2023, godz. 12.15-14.30, mgr Olga Głuc
07.07.2023, godz. 12.15-14.30, mgr Anna Skierska-Jurczak
08.07.2023, godz. 12.15-14.30, mgr Anna Skierska-Jurczak
Uczestnicy w wieku 10-18 lat

BARWY SZKŁA – WITRAŻ TIFFANY
Terminy zajęć:
18.07.2023, godz. 09.00-11.15
19.07.2023, godz. 09.00-11.15
20.07.2023, godz. 09.00-11.15
26.07.2023, godz. 09.00-11.15
27.07.2023, godz. 09.00-11.15
Uczestnicy w wieku 10-18 lat

W OKU KAMERY
Czas trwania: 7 dni po 3 godziny lekcyjne
Terminy zajęć:
26.06.2023, godz. 11.30-13.45
03.07.2023, godz. 11.30-13.45
06.07.2023, godz. 11.30-13.45
07.07.2023, godz. 11.30-13.45
10.07.2023, godz. 11.30-13.45
13.07.2023, godz. 11.30-13.45
14.07.2023, godz. 11.30-13.45
Uczestnicy w wieku 10-16 lat

Poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne (2 załączniki: DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – KOŁA ZAINTERESOWAŃ oraz KLAUZULA INFORMACYJNA ) rodzic/opiekun prawny składa osobiście w formie papierowej w Pałacu Młodzieży, ul. Rynek 14 do dnia 23 czerwca 2023, godz. 8.00-15.00.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w projekcie jest dla jego uczestników NIEODPŁATNY.

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach z powodów zdrowotnych lub działania siły wyższej.

Rezygnacja wymaga formy pisemnej, w formie wypełnienia formularza rezygnacji i przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego powód rezygnacji (załącznik: REZYGNACJA Z UDZIAŁU)

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu z ramienia Pałacu Młodzieży panią Agatą Rolką na adres mailowy: mth@palacmlodziezy.pl

Serdecznie zapraszamy!