Wycieczka „Skrzydła” do Krakowa

Za nami pierwsza z sześciu wycieczek zaplanowanych w projekcie Małopolska Tarcza Humanitarna Fundusze Europejskie dla Ukrainy– Pakiet Edukacyjny. Realizator projektu – Pałac Młodzieży w Nowym Sączu zorganizował długo wyczekiwany przez miłośników modelarstwa wyjazd do Muzeum Lotnictwa w Krakowie.

W czwartek 22 czerwca 2023 roku grupa 30 dzieci polskich i ukraińskich brała udział w wycieczce „Skrzydła”, która zakładała zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Lotnictwa w Krakowie wraz z warsztatami. Liczne eksponaty o pokaźnych rozmiarach  oraz opowieści przewodnika zrobiły duże wrażenie na uczestnikach wycieczki. Dzieci były również świadkami przygotowania do odlotu śmigłowca, które to zdarzenie zostało przez wielu sfilmowane.

Znalazł się także czas na zwiedzanie krakowskiego Rynku, podążanie królewskim szlakiem do zamku na Wawelu oraz pyszny obiad.

Oferta edukacyjno-kulturalna skierowana do dzieci polskich i ukraińskich uczęszczających do nowosądeckich szkół i przedszkoli realizowana jest przez nauczycieli Pałacu Młodzieży od czerwca do sierpnia 2023 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przed nami jeszcze pięć atrakcyjnych wycieczek i wydarzeń kulturalnych. Trzy z nich odbędą się jeszcze w miesiącu czerwcu, a dwa wyjazdy do pięknych zakątków Małopolski czekają na młodych ludzi w lipcu.