Kulturalna Krynica

Na liście wycieczek organizowanych w ramach projektu Małopolska Tarcza Humanitarna nie mogło zabraknąć oferty kulturalnej, która czekała na uczestników w Krynicy Zdroju. Grupa czterdziestu dzieci polskich i ukraińskich uczęszczających do nowosądeckich szkół i przedszkoli udała się w dniu 30 czerwca do miejscowości wypoczynkowej położonej w paśmie Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie Sądeckim.

Program wycieczki obejmował zwiedzanie uzdrowiska, szczególnie Bulwarów Dietla, pieszą wędrówkę na Górę Parkową oraz degustację wody leczniczej i kolację. Uczestnicy mogli również wysłuchać koncertu organizowanego cyklicznie w ramach „Letniej Kultury Krynickiej”. Wysłuchali piosenek festiwalowych w wykonaniu swoich rówieśników, którzy przybyli na Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek”.

Oferta edukacyjno-kulturalna realizowana jest przez nauczycieli Pałacu Młodzieży od czerwca do sierpnia 2023 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.