Miniatury tkackie

Dobiegły końca zajęcia koła zainteresowań, na którym zaprezentowano  tradycyjny warsztat tkacki i techniki rzadko używane w codziennej twórczości. Koło o nazwie „Tkane opowieści” adresowane było do dzieci polskich i ukraińskich w ramach  projektu Małopolska Tarcza Humanitarna Fundusze Europejskie dla Ukrainy– Pakiet Edukacyjny. W wyniku 15 godzin pracy powstały miniatury tkackie.

W zajęciach prowadzonych przez mgr Daniela Lachora uczestniczyło 3 uczniów ukraińskich i 7 uczniów polskich. Podczas wspólnych spotkań uczestnicy wykonali miniatury tkackie. Na przygotowanej osnowie nawiniętej na miniaturowe ramki stworzyli własny tkany obraz. Dzięki poznanym technikom tkackim zaprojektowali i tworzyli tkaniny, które stały się miniaturowymi formami przestrzennymi.

Dzieci nauczyły się podstawowych splotów i miały możliwość tworzenia w technikach gobelinowych, kilimowych lub filcowania w tradycyjny sposób na mokro lub sucho.

„Tkane opowieści” zostały pomyślane aby zaprezentować młodemu człowiekowi tradycyjny warsztat tkacki i techniki rzadko używane w codziennej twórczości. I to się udało. Prace dzieci będą wyeksponowane w pałacowej Galerii.

Oferta edukacyjno-kulturalna skierowana do dzieci polskich i ukraińskich uczęszczających do nowosądeckich szkół realizowana jest przez nauczycieli Pałacu Młodzieży od czerwca do sierpnia 2023 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Lucyna Urbańska