Wykonali mini ikonki

W pierwszej dekadzie lipca zakończyły się zajęcia kolejnego koła zainteresowań skierowanego do dzieci polskich i ukraińskich w ramach  projektu Małopolska Tarcza Humanitarna Fundusze Europejskie dla Ukrainy– Pakiet Edukacyjny. W wyniku 15 godzin pracy powstały miniaturowe ikonki.

W zajęciach prowadzonych przez mgr Małgorzatę Gromalę uczestniczyło 2 uczniów ukraińskich i 8 uczniów polskich. Uczestnicy poznali proces powstawania ikony, poczynając od przygotowania podłoża, polerowania desek, nanoszenia rysunku za pomocą  grawerowania lub kalkowania, a skończywszy na malowaniu temperą wybranego wizerunku. Poznano techniki pozłacania, rodzaje pigmentów i metody nanoszenia kolorów na postacie. Nie mogło zabraknąć zapoznania się z alfabetem bizantyjskim i inskrypcją.

Tematyka zajęć została wybrana ze względu na rosnące zainteresowanie wykonywaniem ikon. W przypadku przyjazdu do Polski dużej liczby dzieci z Ukrainy, gdzie dominującym wyznaniem jest prawosławie, taki rodzaj sztuki wydawał się być uzasadniony. W wyniku spotkań powstały małe form ikon, niektóre w formie medalionów. 

Oferta edukacyjno-kulturalna skierowana do dzieci polskich i ukraińskich uczęszczających do nowosądeckich szkół realizowana jest przez nauczycieli Pałacu Młodzieży od czerwca do sierpnia 2023 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Lucyna Urbańska